at yarışı haberleri

Nasıl Ganyan Bayisi Olunur? 100 Terminal Daha Açıldı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Türkiye genelinde 100 adet yeni ganyan bayilik verilecektir.

Bu büyük ailenin bir parçası olmak ve başvuru koşullarını öğrenmek için TJK resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ganyan bayi müracatları nerelere yapılır

Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından aşağıda belirtilen TJK birimlerine yapılabilecektir:

•İstanbul TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik teşkilatı Müdürlüğü

•TJK Ankara Hipodrom Müdürlüğü

•TJK İzmir Hipodrom Müdürlüğü

•TJK Adana Hipodrom Müdürlüğü

•TJK Bursa Hipodrom Müdürlüğü

•TJK Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü

•TJK Elazığ Hipodrom Müdürlüğü

Bayilik yapılacak mahal için aranacak asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

Bayilik mahalli Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ nin 12. maddesinde belirtilen standartlara göre uygun bir şekilde tefriş edilebilecek vasıfta olmalıdır
Bayilik mahalli, cadde üzerinde veya işlek bir sokakta, giriş katta ve dükkân vasfında olmalıdır. Ancak müracaat edilen bölgenin koşulları göz önünde bulundurularak giriş katı olmayan mekânlarda TJK Yönetim Kurulu yetkisinde değerlendirilebilir.
Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasındaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 250(iki yüz elli) metre olacaktır
TJK, bayilik talebinde bulunanların başvurularını değerlendirirken bölgenin potansiyelini, bölgedeki mevcut bayilerin satış durumlarını, bilet kabul adetlerini göz önünde bulundurarak işbu yönetmeliğin 6/c fıkrasının uygulanması tamamen TJK Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.
AVM’ler için yapılan başvurularda mesafe şartı aranmaz. Ancak, AVM içine bu şart ile açılan bayilikler hiçbir koşul altında AVM dışına çıkarılamaz.
Hâlihazırda iddaa bayiliği faaliyetinde bulunup aynı mekân için ganyan bayiliği başvurusunda bulunanların müracaatları Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ nin 6d fıkrasındaki hususlar çerçevesinde değerlendirilir.

BAYİLİK BAŞVURULARINDA  İSTENECEK BELGELER

GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi
Noterden tasdikli resimli ve T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdan örneği
İkametgâh belgesi (son üç ay içinde alınmış)
Arşiv kayıtlı Adli sicil belgesi (son üç ay içinde alınmış)
Özgeçmiş yazısı ( CV )
Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti (Noter tasdikli sürücü belgesi de belge olarak kabul edilir )
Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
Bayilik açılacak mahallin içinden ve her cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alan en az ikişer adet fotoğraf (arka yüzüne müracaat sahibinin adı/soyadı ve müracaat adresi yazılacak)
Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge
Tetkik bedeli olarak yatırılan makbuzun aslı (1.000 TL.)
Vekil marifeti ile müracaat edilmesi halinde, noter huzurunda tanzim edilmiş vekâletnamenin aslı
Başvuru sahibi hâlihazırda spor toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ve son 4 haftaya ait satış dökümleri
Müracaat sahibi bordrolu ise son 3 aylık maaş bordro bilgileri, son 3 aylık banka hesap döküm ve üzerine var ise gayrimenkul ( ev, arsa, araç vb. ) tapuları ve banka kredi notunu gösteren belge; Müracaatçı bordrolu çalışan değil ise son 3 aylık banka hesap döküm ve üzerine var ise gayrimenkul ( ev, arsa, araç vb. ) tapuları ve banka kredi notunu gösteren belge.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN;

TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi
Ticaret sicil gazetesi örneği
Ortakların ve şirket müdürlerinin nüfus cüzdan fotokopileri
Şirket müdürleri ve ortaklarına ait arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
İmza sirküleri
Şirket kaşesi
Tüzel kişi mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge
Vergi levhası örneği
Bayilik açılacak mahallin içinden ve her cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alan en az ikişer adet fotoğraf (arka yüzüne müracaat sahibinin adı/soyadı ve müracaat adresi yazılacak)
Tetkik bedeli olarak yatırılan makbuzun aslı (1.000 TL.)
Başvuru sahibi hâlihazırda Spor toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ve son 4 haftaya ait satış dökümleri
TJK tarafından belirlenecek şartlara haiz kefalet beyanı

BAYİLİK TALEBİ KABUL EDİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

Mal sahibi ise noter tasdikli işyerinin tapusu
Kiracı ise en az 1 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi
İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
Yeni çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf
Gerçek kişiler için, 100 gram altın karşılığı olan TL nakit teminatın banka dekontu
Tüzel kişiler için 75.000 TL nakit veya en az 1 yıl süreli 75.000 TL. karşılığı banka teminat mektubu ( Süresi bittiğinde yenilenecektir. )
Gerçek kişi için noterden imza örneği

Yasal uyarı: Bankotahminler.com web sitesinde bulunan yazı, resim ve yorumlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na bağlı hükümlerle korunmaktadır. Yazılı iznimiz olmadan, kaynak gösterilse ve alıntı yapılsa dahi kopyalanarak başka mecrada yayınlanmasının tespiti durumunda, kopyalayan kişi ve web siteleri için yasal işlem başlatılacağını beyan ederiz.
altılı sonuçları

Yazar: admin

Avatar
25 yılı aşkın bir süredir at yarışlarını takip ediyorum ve oynadığım kuponları ücretsiz paylaşmaktayım. Sitemizi mobil uygulamamızdan da takip edebilirsiniz.